اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به توسعه ارتباطات روستایی استان کرمان

سه شنبه, 02 آذر 1400